Tách bảng trong word

 Để tách một bảng ra thành hai bảng riêng biệt có nhiều cách làm, tuy nhiên cách nhanh nhất như sau:
- Bạn đặt trỏ chuột vào ô bất kỳ vào vị trí hàng mà bạn muốn tách từ đó
- Bấm tổ hợp phím  Ctrl + Shift + Enter
Kết quả:
Tách bảng trong word

Đăng nhận xét

/