Hướng dẫn tạo mục lục trong Word 2010, 2007

Bạn làm đề tài khoa học, luận văn, khóa luận,... trong đó có một phần rất quan trọng là mục lục, nếu chưa biết cách tạo mục lục trong Word, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây:

1. Đánh dấu mục lục
 • Lựa chọn (bôi đen) nội dung bạn muốn tạo Mục lục (bôi đen)
 • Chọn tab References
 • Chọn Add Text trong nhóm Table of Contents
 • Chọn Level bạn muốn áp dụng cho nội dung đã chọn


mucluc3.png

Ví dụ:
Chương I..... (chọn Level 1)
I...... (chọn Level 2)
1..... (chọn Level 3)
2..... (chọn Level 3)
II..... (chọn Level 2)
1..... (chọn Level 3)
Chương 2.... (chọn Level 1)
I...... (chọn Level 2)
1..... (chọn Level 3)
2..... (chọn Level 3)
II..... (chọn Level 2)
1..... (chọn Level 3)

2.  Tạo mục lục

 • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn đặt mục lục tự động
 • Chọn Tab References
 • Chọn nút Table of Contents, 
 • Chon kiểu mục lục được mặc định sẵn:

Hoặc vào Insert Table of Contents và định dạng mục lục theo cách riêng của mình.


mucluc4.png

mucluc5.png


3.  Cập nhật Table of contents

Bạn cập nhật mục lục bằng cách đánh dấu như ở phần 1 vào các đề mục mới thêm, sau đó Click vào tab References và sau đó chọn Update Table trong nhóm Table of Contents. 

mucluc6.png


Khi cập nhật bảng mục lục bạn sẽ được hỏi rằng bạn muốn cập nhật toàn bộ mục lục hay chỉ muốn điều chỉnh số trang. 

mucluc7.png


 • Chọn Update page numbers only nếu bạn thêm nội dung làm tăng số trang trong tài liệu mà không thêm tiêu đề nào mới.
 • Chọn Update entire table  nếu bạn thêm hoặc thay đổi nội dung tiêu đề.
4.  Xóa mục lục tự động

 • Chọn tab Referencs trên nhóm Ribbon
 • Chọn Table of Contents
 • Chọn Remove Table of contents.


mucluc8.png


5.  Điều chỉnh mục lục

Trên Tab References, chọn Table of Contents trong nhóm Table of Contents và sau đó chọn Insert Table of Contents. Trong hộp thoại Table of Contents, mục Formats chọn From template sau đó chọn Modify.Trong hộp thoại Style chọn TOC 1 tương ứng với Level 1, trong bảng mục lục TOC và sau đó chọn Modify. Hộp thoại Modify Style được mở ra, trong phần Formatting bạn tùy chỉnh Font, Paragraph, Tabs, … theo ý của mình.

Mục Show levels ở hộp thoại Table of Contents là nơi bạn có thể chọn các phân cấp bạn muốn thể hiện trong bảng mục lục. Word 2010có đến 9 cấp độ khác nhau. Làm ngắn bảng mục lục bằng cách giảm cấp độ, còn muốn kéo dài bảng mục lục thì bạn hãy tăng cấp độ lên. Bạn có thể xem trong Print Preview hoặc Web Preview để xem sự điều chỉnh của mình, khi nhận thấy hợp lý, thì click OK hai lần.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi nhỏ mà không cần rời khỏi hộp thoại Table of Contents. Chẳng hạn thay đổi các gạch đứt quãng giữ các đề mục và số trang (gọi là Tab Leader), hoặc thay đổi canh dòng (align) của số trang.

Để thay đổi Tab Leader, chọn mục Tab leader để xem lại kiểu gạch ngang và dòng. Nếu bạn xóa hộp Right align page numbers, thì số trang sẽ di chuyển lại gần hơn đến bảng mục lục và tab leaders sẽ không còn hiệu lực. Nếu bạn muốn xóa bỏ toàn bộ số trang thì hãy bỏ dấu chọn ở hộp Show page numbers.

Đăng nhận xét

/