Tăng độ nét của hình ảnh với Topaz Vivacity - download

Chương trình được thiết kế dành cho Photoshop với các nhiệm vụ như làm giảm nhiễu và tạo ra các bức ảnh độc đáo, nâng cao chất lượng ảnh.....

Một số tính năng:

Với các bức ảnh bị mờ và quá nhiều nhiễu trên ảnh bạn có thể sử dụng Topaz Clean và Topaz DeNoise 


Với các bức hình bị mờ ở các viền, cạnh.... có thể sử dụng Topaz Sharpen Tạo hiệu ứng nghệ thuật

Khám phá các đặc tính bộ lọc khác nhau để đạt được hiệu ứng hình ảnh thú vị. Ở đây, bộ lọc Topaz Clean được sử dụng lặp đi lặp lại = 6.Đây là một ví dụ khác của việc sử dụng Topaz Vivacity cho các loại bản vẽ có hiệu lực. Topaz Clean (RGB) được sử dụng để tạo ra hình ảnh phẳng.- Sau khi download về bạn giải nén chạy file setup 
- Vào folder Crack copy file tlpsplib10.dll vào thư mục sau: C:\windows\system32
- Sau đó các bạn vào C:\Program Files\Topaz Labs LLC\Topaz Vivacity
- Coppy tất cả các file flug-in ở trong đó và paste vào thư mục Plug-ins trong thư mục Photoshop. 
Ví dụ:C:\program files\adobe\photoshop cs6\plud-ins hoặc C:\program files\adobePortable Photoshop CS5\App\PhotoshopCS5\Plug-ins...Đăng nhận xét

/