Trình diễn ảnh chạy xoay tròn trên blog


1. Đăng nhập vào tài khoản blogger
 
2. Vào phần thiết kế (Design) chọn chỉnh sửa HTML

 
3. Thêm code bên dưới vào trước thẻ </head>
<script src='http://dothang.googlecode.com/files/circle_img.js.txt' type='text/javascript'/>

4. Save template lại và trở về phần tử trang và thêm 1 HTML/Javascript

 
5. Thêm code bên dưới vào phần tử vừa thêm ở trên

<script
type='text/javascript'>
carousel({id:'',
border:'',
size_mode:'image',
width:159, //độ rộng của ảnh trình diễn
height:110, //chiều cao của ảnh trình diễn
sides:12,
steps:23,
speed:2, //tốc độ trình diễn
direction:'left', //hướng chạy của ảnh bạn có thể đổi thành RIGHT
images:[
'http://3.bp.blogspot.com/-v8YjUzqh_yA/TuhB9TnYoXI/AAAAAAAAAsY/RgDsQrIUsss/s400/12122011218.jpg',
'http://2.bp.blogspot.com/-pQdwiDIuomY/TuhBB6RHeZI/AAAAAAAAAqw/rFRJrGuswKY/s400/12122011229.jpg',
'http://3.bp.blogspot.com/-jd6Mk0f-l30/TurYYTRxvwI/AAAAAAAAAtg/rTX8mxG5urE/s400/10122011170.jpg',
'http://3.bp.blogspot.com/-tqHYxhKryhw/Tug-rtW7SrI/AAAAAAAAApA/nKYMrJuWVLI/s400/11122011178.png',
'http://3.bp.blogspot.com/-2oTtyv5xCBo/TvgSGLLa5_I/AAAAAAAAA0Y/ygJLvwxJvZs/s400/10122011176.jpg',
'http://1.bp.blogspot.com/-nuYd8FzDBeM/TnbjPKYnZSI/AAAAAAAAARk/6p36gL7yGgA/s400/Picture+076.jpg',
'http://2.bp.blogspot.com/-ovVXwEMbxUw/Tm6wHPww-UI/AAAAAAAAAOM/WbQ2QkTnU6k/s400/27022011011.jpg',
'http://3.bp.blogspot.com/-hQpTu1vIzwg/TqaoDYiHPPI/AAAAAAAAAk8/U26m2rD-Dt4/s400/27022011017.jpg',
'https://dl.dropbox.com/u/74775294/anh/thienduongqb/thienduong5.jpg'
],
links: [
'http://www.dvt.com.vn/2011/12/noi-song-hong-chay-vao-at-viet.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/12/mot-so-hinh-anh-ve-sa-pa.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/12/mot-so-hinh-anh-ve-yen-bai.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/12/mot-so-hinh-anh-ve-ho-thac-ba-yen-bai.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/12/en-au-co-phu-tho.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/10/anh-chup-bang-nokia-e6.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/10/anh-chup-bang-nokia-n97.html',
'http://www.dvt.com.vn/2011/10/uong-len-chua-ong-yen-tu.html',
'http://www.dvt.com.vn/2012/07/mot-so-hinh-anh-ong-thien-uong-quang.html'
],
titles:[
'Nơi Sông Hồng chảy vào đất Việt',
'Một số hình ảnh về Sa Pa',
'Một số hình ảnh về Yên Bái',
'Một số hình ảnh về Hồ Thác Bà',
'Đền mẫu Âu Cơ - Phú Thọ',
'Ảnh chụp bằng Nokia E6',
'Ảnh chụp bằng Nokia N97',
'Đường lên Chùa Đồng Yên Tử',
'Một số hình ảnh Động Thiên Đường'
],
image_border_width:1,
image_border_color:'transparent'
});
</script>
 Chỉnh code:
- Dòng màu cam chính là link của các hình ảnh trình diễn trong tiện ích này, bạn thay thành những địa chỉ hình ảnh của bạn.
- Thay màu xanh trong code thành đường dẫn của ảnh tương ứng.
- Cuối cùng là phần Title là tiêu đề mô tả cho ảnh (dòng màu đỏ), phần này sẽ hiển thị khi bạn rê chuột vào ảnh, bạn hãy thay đổi tương ứng với ảnh của bạn.

6. Cuối cùng bạn save tiện ích lại

Đăng nhận xét

/